SPOTŘEBNÍ PŮJČKA

 

Všeobecné podmínky pro produkt „S“ :

 

Žadatel nesmí mít záznam v registru Solus. Po odečtení všech plateb viditelných na výpisu z účtu musí zbýt minimálně 17 OOO,- Kč. Lze doložit účet spolužadatele (manžel, manželka a pod.), ale musí splňovat ty samé podmínky jako žadatel.

Důležité doklady : NUTNÉ !!!

 

2 okopírované osobní doklady (nestříhat, nelepit,

   každá strana na samostatném listu)

2 poslední výpisy z účtu (kopie)

Potvrzení o příjmu (originál) nebo DP nebo důchodový výměr (kopie)

Doklad o adrese (SIPO, plyn, paušál apod.)

 

 

Výše úvěru : 30 – 250 tis.

Splatnost : 25 – 80 měs.

Věk : 24 – 60 let

 


TIP : pokud chcete urychlit celou schvalovací proceduru úvěru napište do kontaktu pro nás co nejvíce informací ( jméno, telefon, e-mail, výše úvěru, zhruba popište situaci ). Od prvního požadavku je termín návštěvy v kanceláři cca týden. Během této doby si, prosím, připravte veškeré potřebné doklady (+ poplatek) nutné k sepsání smlouvy. Ušetříte tím nejen svůj, ale také náš čas a tím se i zkrátí doba vyřízení a vyplacení finančních prostředků, které potřebujete.