Kontakt

RADEK GÖRNER

pujcka-uver-hypo@seznam.cz

TEL. 736 260 503

SKYPE : HELPFIN

ICQ : 379-332-350