PŮJČKA NA PRONÁJEM NEMOVITOSTI

 

PŮJČKA JE VÝHODNÁ NA NÁKUP NEMOVITOSTI K DALŠÍMU PRONÁJMU.

Z TOHO MŮŽETE UMOŘOVAT SPLÁTKY.

 

 

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT ?

 • vyřešíme dobu splatnosti úvěru (až 20 let)

 • vyřešíme nulovou nebo krátkodobou podnikatelskou historii

 • vyřešíme záznamy v registrech

 • vyřešíme (pro banky) "nevhodný" obor podnikání nebo záměr

 • vyřešíme problémy i klientů, kteří neprojdou v bance

 • vyřešíme neschopnost splácet (odklad až na 2 měsíce)

 

 

ÚČEL PŮJČKY NA PRONÁJEM NEMOVITOSTI :

 • koupě nemovitosti za účelem jejího následného pronájmu

 • stavební úpravy a vybavení nemovitosti za účelem pronájmu

 • nastartování a rozvoj Vašeho podnikání

 • financování provozu

 • profinancování vlastních nemovitostí a jejich pronájem

 • financování nákladů na provoz a zhodnocení nemovitosti

 

 

ÚDAJE PŮJČKY NA PRONÁJEM NEMOVITOSTI :

 • žádat může právnická, fyzická osoba podnikatel nebo občan

 • žadatel (platí pro všechny skupiny) musí mít trvalý pobyt v ČR

 • výše půjčky : od 1 mil. do 30 mil. (max. do 50% tržní ceny nem.)

 • doba splatnosti : až 20 let

 • ROČNÍ úrok od 12,5%, RPNS od 14,02%

 • poplatek 2.250,- Kč při podání žádosti

 

 

ZAJIŠTĚNÍ RUČENÍ :

 • nemovitostí, která je jištění (RD, byt a pod.)

 • kombinací s rezidenční nemovitostí v majetku žadatele

 • lze ručit majetkem 3 osoby

 • nemovitost musí být bez omezení (věcné břemeno a pod.)

 • zástavní právo na pohledávky z nájemní smlouvy

   

 

DO BONITY LZE ZAHRNOUT PŘÍJEM Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI S DANOU NEMOVITOSTÍ (PŘÍJEM BUDOUCÍ).